Jag har hört politiker säga att kvalitet inom vård och omsorg inte går att mäta. För min del så vet jag att det inte är rocketscience. Kvaliteten går att mäta på många olika nivåer.
1. Den första nivån är det som vi kan uppleva med våra sinnen när vi besöker en enhet. Hur är enheten utformad,, kommer jag in, hur blir jag bemött, hur luktar det, hur låter det m.m.
2. Den andra nivån kan jag se om jag följer en boende eller en patient över en tid. Vad ingår i vården, hur hanteras vissa situationer m.m.
3. En tredje nivå är hur verksamheten fungerar på ledningsnivå, hur är följsamheten mot rutiner, hur hanterar man klagomål, avvikelser m.m., hur arbetar man med ständiga förbättringar.
4. Den fjärde nivån mäter mer resultat eller utfall av vården

Ambitionen med "har mamma det bra" är att om fler lär sig mer om kvalitet i vården så kommer vården att bli bättre.

 • 2018-03-15 21:36

  Det finns massor med saker man kan göra för att göra måltiden trevligare.

  Måste man få grå purékost bara för att man har svårt att svälja? Måltider är viktigt för oss människor inte bara för att det ger oss energi utan också för att det för oss samman. Hur ser matsalen ut? Finns det blommor? Finns det servetter på borden? Finns det lättillgängliga kryddor?  Är rummet ljust och trevligt möblerat? Finns det utrymme för alla gäster eller är det trångt? Är det bullrigt eller är akustiken behaglig?

  Serveras maten på ett trevligt sätt? Doftar det mat innan måltiden serveras? Sitter medarbetarna tillsammans med de boende och äter eller står de upp eller går omkring mellan borden under måltiden? Får de boende matro och social samvaro under måltiden? Smakar maten bra? Ser den aptitlig ut? Visas samma omsorg om att maten ska se trevlig ut om den är passerad eller är den hoprörd till en enda purégröt? Kan man inte passera varje ingrediens för sig, så att färger och smaker hålls isär. Förekommer samtal runt bordet mellan de boende? Bjuds närstående in att äta tillsammans med de boende om de är på besök? Enkla små gester kan göra vardag till fest.

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-03-12 19:37

  Sponsring av äldreboende - kan det vara bra? #harmammadetbra?

  Äldreboenden är ofta lite tråkiga. Jag ska berätta om ett äldreboende i en mellanstor svensk stad. Fastighetsägaren kom på besök en dag och tyckte att lokalerna var trista. Han ägde lite konst som han inte visste var han skulle sätta upp och föreslog verksamhetschefen att han skulle få hänga konst på väggarna i äldreboendet. Det ena gav det andra och ett samarbete utvecklades.

  Nu får äldreboendet regelbundet ny konst och sponsorsbiljetter till hockeymatcher och teaterföreställningar. Det innebär att de som bor på boendet ges möjlighet att komma ut och njuta av samhället utanför boendet regelbundet. Jag vet andra äldreboenden som har vänföreningar som ordnar fester och ytterligare andra som har samarbeten med närliggande dagis som kommer och går luciatåg. Vad skulle du/ni kunna göra för ert äldreboende?

  Det finns många vinnare i detta. Medarbetarna får se de äldre i andra sammanhang, närstående erbjuds förutsättningar och stöd i att möta sina närstående på andra platser och de äldre ges en möjlighet att bevara kontakten med samhället utanför äldreboendet.

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-03-08 19:41

  Har mamma det bra? - Vinterkräksjuka

  Denna historia handlar om ett boende där vinterkräksjuka. Det drabbade många av de boende och det spred sig mellan våningsplanen på boendet. Sjuksköterskan och enhetschefen arbetade hårt med att medarbetarna skulle förstå vikten av att följa hygienrutinerna och efter ett tag fick de bukt med utbrottet. Efter några veckor bröt vintersjukan ut igen och nu kopplades en hygiensköterska in för att hjälpa till att skapa ett säkert arbetssätt. Det framkom då att medarbetare hade frusit in matrester i samband med det första utbrottet och när dessa nu serverades så återkom också vinterkräksjukan.

  Detta boende och många andra har lärt sig den hårda vägen vikten av att följa hygienrutiner. För den äldre som drabbas kan vinterkräksjuka innebära en förtidig bortgång.

  Allt fler människor är bärare av multiresistenta bakterier. I fel sammanhang kan dessa bakterier orsaka dödsfall för den som smittas. Vi är alla bärare av bakterier och multiresistenta bakterier passerar våra händer, luftrör och andra delar av kroppen regelbundet. Vi får bakterierna till oss när vi tar andra i hand, hanterar pengar, går på offentliga toaletter. När vi besöker äldreboenden där många med nedsatt immunförsvar bor så tar vi med oss bakterierna dit. De största riskerna uppstår när bakterierna kommer i kontakt med våra kroppsvätskor. Om vi får i oss bakterierna genom maten, luftvägarna eller i samband med såromläggning så kan det få svåra konsekvenser för den enskilde.

  Det finns därför regler för hur personalen ska vara klädda och hantera sin egen hygien.
  Har medarbetarna arbetsdräkt med kort ärm? Har någon ringar eller klockor på händerna? Är deras naglar välskötta? Bär någon nagellack? Är håret kort eller uppsatt?

  Dela gärna med dig av dina tankar och erfarenheter

  info
 • 2018-03-04 15:31

  Har mamma det bra? Urinlukt!

  En god vän berättade om att hennes svärfar inte hade mått bra på sitt äldreboende. Han var ofta nedstämd och hela avdelningen luktade kiss. Hon tänkte att det är så många som kissar ner sig så det är inte konstigt. En dag när hon kom tid så var pappan piggare, nyrakad och välvårdad. Urindoften var borta och pappan var mycket piggare. Det visade sig att det hade börjat en ny undersköterska på boendet hade blivit kontaktperson för svärfadern. Just i detta fall var det en man med utländsk härkomst, men det är inte det viktiga. Ibland kan det vara så att en ny medarbetare kan skapa ny dynamik i arbetslaget.

  Människor avger lukt, så ett boende kan aldrig vara helt luktfritt. Doft av mat och kaffe kan bidra till aptit och trivsel. Äldre människor kan ha problem med inkontinens och det kan därför tillfälligt lukta av urin eller avföring. Luktar det rent och fräscht? Om inte, hur är det att tvingas bo på ett ställe där det sticker i näsan av odörer?

  Tar medarbetarna hand om tvätt och avfall innan det börjar lukta? Fungerar städrutinerna? Finns det ett engagemang där man har förmågan att se människan och skapa ett möte där det går att hjälpa den enskilde att sköta sin hygien, byta kläder m.m.?

  Dela gärna med dig av dina tankar.

  info
 • 2018-03-02 06:34

  Ljudmiljön

  Vad är det som gör ett äldreboende trivsamt. På vissa ställen pågår ett stilla samtal som involverar de boende, deras närstående och medarbetarna. Kanske sjunger man visor tillsammans eller samtalar om förr. På andra så domineras ljudbilden av ljud från TV eller radio. Är det musik eller program som de boende själva har valt eller går MTV, Lugna favoriter eller TV-Shop?

  Hur är ljudbilden när TV/radio inte är på? Domineras ljudmiljön av porslinsskrammel, fläktar, hissar, skrap från stolar eller att någon av de boende ojar sig eller pågår det intressanta samtal eller allsång? Är ljudmiljön harmonisk? Hur är det att bo granne med en person som är förvirrad och skriker på nätterna?

  Små enkla knep kan förändra ljudbilden helt. Att sitta ner och prata med den som är orolig eller att spontant sjunga visor. Att sätta på tassar på stolarna så att de inte skrapar i golvet och att använda tyger och konst för att förbättra akustiken. Det kräver lite eftertanke och planering, men inte några stora investeringar. -

  Dela gärna med dig av dina tankar

  info
 • 2018-02-28 11:44

  Har mamma det bra?

  Hur är det första intrycket när jag kommer till äldreboendet?
  Med frågan ”Har mamma det bra?” vill vi få igång en diskussion kring kvaliteten i vården.

  Upplevelsen när man kommer till ett äldreboende kan vara väldigt varierande. Vissa äldreboenden har en välkomnande vestibul full av liv och aktivitet. Andra är tillstängda och svårtillgängliga. Man möts av porttelefoner som ingen svarar på och har svårt att komma in. När man kommer in är lokalerna mörka och dystra. Till viss del styrs möjligheterna av arkitekturen, men till stor del handlar det om vilket engagemang vi som arbetar i vården lägger ner på att det ska vara välkomnande.
  Vad möts jag av när jag kommer in genom dörren? Är det mörka tysta utrymmen. Finns det konst på väggarna. Finns det aktivitet, social samvaro, glädje och gemyt eller sitter de boende uppradade i korridorer och dagrum som mer har utseendet och funktionen av ett väntrum än ett hem? Kanske sitter någon och gungar eller sover?

  Dela gärna med dig av dina tankar

  info
 • 2018-02-08 11:16

  Tankar kring kvaliteten i vården

  Brukare, patient, kund, klient, den enskilde, gamling, intagen, omsorgstagare, gästen, den boende, pensionären, 4an 2.
  Kvinnan i filmen vill kallas Märta helt enkelt.
  Karin Josefsson docent i vårdvetenskap har gjort en film om ålderism. När äldre människor blir kränkta eller särbehandlade till följd av sin ålder kan det jämställas med rasism och sexism.

  info