Personligt Ombud 0735-187610

Årsrapport PO 2017
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBlcnNvbmxpZ3RvbWJ1ZEBzb2Zyb3N5bmUuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+cGVyc29ubGlndG9tYnVkQHNvZnJvc3luZS5zZTwvYT4=
Broschyr PO - klicka här

Personligt ombud ger stöd till personer från 18 år och som på grund av sin psykiska funktionsnedsättning har omfattande och långvariga svårigheter i vardagslivet som behöver eller har kontakt med myndigheter till exempel psykiatrin, försäkringskassan eller socialtjänsten och som behöver ett stöd i sina kontakter med myndigheter. Ombuden arbetar med att stödja individen samtidigt som de uppmärksammar och rapporterar systemfel när det gäller arbetet med målgruppen till berörda myndigheter.

Alla personliga ombud har alla gedigen utbildning och lång erfarenhet från arbetsuppgifter inom olika samhällssektorer. Tillsammans har vi en mycket god kunskap om hur samhället fungerar och hur olika problem som människor med psykiska funktionshinder kan ställas inför hanteras på bästa sätt. Sedan 1 oktober 2014 ansvarar vi för Personligt ombud till stöd för personer bosatta i Uppsala kommun.

Du kommer i kontakt med våra personliga ombud via mail PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnBlcnNvbmxpZ3RvbWJ1ZEBzb2Zyb3N5bmUuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+cGVyc29ubGlndG9tYnVkQHNvZnJvc3luZS5zZTwvYT4= eller telefon 0735-187610.

Elisabeth Axberg
Owe Andersson
Karolina Wik
Hilde Klasson
Peder Granath
Marie Siberg

Besöksadressen är Kungsängstorg 2 6tr. 753 19 Uppsala

Har du synpunkter, förbättringsförslag eller anser att vi gjort något särskilt bra - ge oss feedback på länken nedan:
-Synpunkter och förbättringsförslag