Kan mamma delta i trevliga aktiviteter? #harmammadetbra?

Hur är det på ert äldreboende. Erbjuds de som bor där att delta i aktiviteter. Tar ni er tid att hitta aktiviteter som är anpassade till de som bor hos er. Kan alla hitta någon aktivitet som intresserar eller roar dem.

Det är av stor vikt att alla erbjuds att delta i aktiviteter och utevistelse. Det finns äldre som avböjer aktiviteter och som hellre filosoferar över livet. På de bästa äldreboendena är spontana aktiviteter en naturlig del av verksamheten. Det sjungs, bakas, pratas om motorcyklar, anordnas pubkvällar och skönhetsvård som ett naturligt inslag i verksamheten. Vissa enheter har eget SPA. För att våra äldre ska må bra behövs anställd personal med ett särskilt ansvar för att planera genomtänkta aktiviteter. Det bör vara en person med erfarenhet och kreativitet,  kulturellt intresserad, gärna med historiska kunskaper. Det finns många möjligheter att ordna vettiga aktiviteter. Det är känslan och atmosfären som gör ett bra äldreboende till vad det är. Allt ska utgå ifrån de människor som bor på enheten och deras intressen. Det är lätt att fastna i rutiner och gruppaktiviteter som gruppgymnastik, bingo eller bokläsning. Det är även viktigt att alla får möjlighet att delta individuella aktiviteter. För personer med långt gången demenssjukdom är det inte alltid möjligt eller ens önskvärt att delta i grupp. För dessa personer är individuellt anpassade aktiviteter oftast det bästa.
Kontaktmannen ska ha egen tid avsatt för den enskilde och om den äldre själv kan komma med önskemål om vad hen vill göra ska kontaktmannen om det är möjligt försöka tillgodose den enskildes önskemål. Naturligtvis inom rimliga gränser.

För att göra bokläsning till en trivsam aktivitet kan man låna hem väl utvalda böcker från biblioteket. Det kan vara böcker med bilder från den egna hemtrakten som påminner den äldre om barndomen och med koppling till olika orter. Dessa kan användas både enskilt och i grupp. Då blir det inte bara bokläsning utan resulterar även i samtal kring hur det var förr. Handarbete är också uppskattat, även personer med demenssjukdom kan ofta sticka, virka och snickra. Målargrupper kan anordnas för de som tycker det är roligt. Plantera och förbereda inför högtider väcker också minnen till liv.
Inför högtider kan de äldre med fördel vara med i förberedelserna. Många vill delta i gudstjänster. Det kan ibland gå att ordna så att den äldre kan besöka den kyrka de vill. Många kyrkligt aktiva kan ställa upp och hjälpa till vid förfrågningar. Vissa museer kan också ta emot besök från äldrevården.

Veckoplaneringar med information till den boende om vilka aktiviteter som pågår bör lämnas ut till avdelningarna.
Idag finns många av våra populäraste sånger och melodier på DVD. Med en väl tilltagen skärm som alla kan läsa från är Allsång en trevlig aktivitet som kan roa   boende och personal.  Personer med demenssjukdom som tappat språket kan ofta  fortfarande sjunga. Sångstunder uppskattas av många och många brukar försöka sjunga med. Det ska vara sånger som de äldre är väl förtrogna med och tycker om.

Vårdarsång är en metod som används vid demenssjukdom för att lugna och avleda vid oro. Då sjunger personalen sånger som de vet att den äldre tycker speciellt mycket om. Det kan vara i situationer som annars skapar oro och då sången används som en metod i avledande syfte.
Filmvisning kan bestå i film från olika tidsepoker som journalfilm som påminner om det som varit. Det kan vara filmer med kända skådespelare och artister. Musikstunder kan vara en kombination av att lyssna på musik, kompositörer och artister som man sedan pratar om i grupp. Samarbete med bibliotek för att få tag på användbart material kan rekommenderas.

Dans är ytterligare en aktivitet som främjar hälsan. Vissa har bättre rörlighet än andra. Det kan vara roligt att vara med även utan att delta aktivt. Dansmusik betyder mycket för de som tyckt om att dansa och musiken och dansen väcker ofta många minnen till liv.
Vårdhund har kommit att bli ett allt vanligare inslag i äldrevården. Många äldre lever upp när hunden kommer på besök, känslor, tankar och minnen väcks till liv. Regelbundna träffar med vårdhunden kan leda till ökat välbefinnande och minskad oro. Vårdhundar kan också användas i rehabilitering av den äldre.

Dagsljus är livsviktigt för hälsan och välbefinnandet. Alla behöver komma ut minst en gång om dagen. Dagsljuset påverkar våra hormoner och bygger upp vårt skelett. Benskörhet är ett vanligt och allvarligt problem bland äldre som kan motverkas av det D-vitamin som kroppen bildar när vi exponeras för dagsljus. Även Melatonin som har påverkan på vår sömn bildas med hjälp av dagsljus.
Promenader är utmärkt motionsform som stärker muskler, skelett och balans för de som kan gå själva. Byggandet av äldreboenden bör anpassas så att de äldre lätt kan komma ut. Det borde inte få byggas äldreboenden utan tillgång till trädgård.  Äldrevården ska kunna erbjuda de äldre att utevistelse, men på många enheter är den ett undantag. Andra enheter jobbar hårt för att de äldre ska få komma ut så ofta som möjligt. Erbjudande om och deltagande i aktiviteter och utevistelse ska dokumenteras.


Det ska vara möjligt att följa upp vilka aktiviteter som erbjudits den boende. Många verksamheter har en särskild aktivitetsplan där erbjudande om och/eller deltagande i aktiviteter och utevistelser dokumenteras. Det är lätt att verksamheterna fastnar i att erbjuda gemensamma gruppaktiviteter och glömmer bort att den enskilde även har behov av att få egen tid. Utan signeringslistor är det också lätt att missa att utvärdera och dokumentera den enskildes upplevelse av aktiviteten. För den som har svårt att komma på aktiviteter så finns inom många verksamheter aktivitetskataloger med förslag på vad som går att göra.

comments powered by Disqus