Är det OK att vilseleda någon för att skapa lugn? #harmammadetbra?

Att se människan reminiscens och livsberättelse. #harmammadetbra?

En bekant berättade att hennes mamma hade varit så orolig första tiden på äldreboendet. Kontaktpersonen försökte lära känna henne och kom fram till att hennes oro ofta bottnade i att hon var orolig att maten inte skulle räcka när hennes närstående kom hem. Personalen satte sig därför och gjorde inköpslistor med henne. När hon väl fått berätta vad som behövdes så blev hon lugn. Man kan ha etiska perspektiv på att medarbetare låtsas att de ska gå och handla, men för denna kvinna medförde det att dagarna blev gladare och bättre.

Livsberättelsen
Många äldre även de som drabbats av demenssjukdom kan berätta om sig själva. Genom att som vårdpersonal lyssna, kan den äldres möjligheter och resurser identifieras. Livsberättelsen och den enskildes önskemål ska ligga till grund för den vård som bedrivs. I de fall hen inte kan berätta om sig själv, kan personalen genom att förmedla en god kontakt med närstående oftast få en bra bild av hur den äldre skulle ha velat ha det. Är medarbetarna intresserade av vem den boende är, vilket liv hen har levt och vilka erfarenheter denne har?

Reminescens
Det är bra med fotografier av närstående och från skilda tillfällen men också tillgång till musik och annat som de tycker om. För många har sånger/melodier/musikstycken en speciell innebörd som kan väcka minnen till liv. Meningsfulla aktiviteter som den äldre själv väljer bidrar till en god hälsa och bromsar försämringar av minnet. Likaså kan saker och bilder från en svunnen tid sätta igång tankeverksamheten.

En väl grundad kontakt med närstående är ovärderlig i all vård av äldre. Naturligtvis under förutsättning att hen vill ha kontakt. Det förekommer tyvärr att vissa inte har någon släkt, men de kan ha en god vän eller någon annan person som betyder mycket, som kan fungera som ställföreträdare och involveras i vården. Hur väl tar medarbetarna på ditt äldreboende hand om den kraft som finns i att arbeta med minnen?

Dela gärna med dig av dina tankar.

comments powered by Disqus