Det går att organisera vården bättre

Varför ska det ta 47 dagar att få en bröstcancerdiagnos när det skulle kunna göras på två timmar?

Om vi organiserade den specialiserade vården på annat sätt så skulle tiden från misstanke till färdig diagnos kunna sänkas väsentligt. Idag skickas remisser i oändlighet mellan olika enheter och det är inte helt ovanligt att en patient försvinner i remissflödet och inte får sin diagnos. I värsta fall kan det innebära att t.ex. en cancer kan hinna spridas så att den inte längre går att behandla.

Om istället de olika specialistfunktionerna som behövs för att ställa t.ex. en bröstcancerdiagnos organiserades tillsammans så skulle röntgen, provtagningar, biopsier och undersökningar av cellvävnad kunna ske under några timmar och patientens lidande och väntan på behandling förkortas avsevärt.

Dela gärna med dig av dina tankar och idéer

comments powered by Disqus