Erland Olsson

Erland har bred erfarenhet av ledningsuppdrag inom offentlig förvaltning, idéburna organisationer och ideella organisationer. Han erbjuder ett solitt stöd till vårdföretag som vill jobba med värdegrundsbaserad utveckling av verksamheten.

Erland är specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatrisk vård. Huvuddelen av sitt yrkesliv har han ägnat åt arbete inom den psykiatriska vården. Förutom erfarenhet som skötare och sjuksköterska har han erfarenhet som koordinator i Älvkarleby kommun under psykiatrireformen.

Därefter har han varit chef för psykiatriska öppenvården i Norduppland och senare även verksamhetschef för psykiatriska akutverksamheten inom Akademiska sjukhuset. Därutöver har han varit Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i såväl Uppsala som Tierps kommun.

Hans huvudsakliga uppdrag består i att på olika sätt utveckla kvaliteten hos små och medelstora vårdgivare. Likaså verksamhetsrevision som underlag för och prioritering av förbättringsarbete samt att bistå i samband med anbud i offentliga upphandlingar. Hans breda erfarenhet innebär även en bred kunskap när det gäller att agera i svåra ärenden och krishantering. Han har även inblick, utbildning och erfarenhet av katastrofledning. Han kan ge råd och stöd i ärenden där det kan bli aktuellt med vårdintyg, kring nödvärn och nödrätt liksom situationer där det är risk för hot och våld. Därutöver erbjuder han stöd och utbildningsinsatser när det gäller kvalitetsutveckling i vårdverksamhet