Förstår medarbetarna varför? #harmammadetbra?

En sjuksköterska jag känner var bekymrad över hygienkunskaperna på det äldreboende hennes far bor. Hon menade på att flera i personalgruppen hade dåliga eller mycket dåliga kunskaper om hur och varför handskar skulle användas.

Flera medarbetare skötte först nedre toalett och fortsatte sedan att hjälpa den boende utan att byta handskar. De verkade mer tro att handskarna var till för att skydda dem själva än den boende. De kunde också sätta på sig handskar för att kamma håret och annat.

För den som inte vet det så används handskarna för att skydda den äldre från farliga infektioner. Det innebär att det är viktigt att ha handskar när man kommer i kontakt med kroppsvätskor men inte annars.

Min bild är att nya medarbetare inte alltid får en fullgod introduktion i sitt arbete och därför inte förstår vikten av att hålla sig till vissa rutiner. Introduktionen behöver också följas upp. Många verksamheter gör självskattningar när det gäller hur medarbetarna arbetar med hygien men dessa instrument fångar inte upp medarbetare som har bristande kunskaper om vikten av att följa hygienrutinerna.

Hur arbetar ni för att följa upp att medarbetarna verkligen förstår vikten av att följa hygienrutinerna?

comments powered by Disqus