Ingen ska behöva amputera för att rutinerna brister #harmammadetbra?

Jag delade för några dagar sedan en artikel om en patient som blivit amputerad till följd av bristande sårvårdsrutiner. Hur gör man då? Det finns bra stöd i vårdhandboken för den som vill säkra upp sina rutiner. Risken för brister i sårvården är än större sommartid.

Sårvård handlar om att stimulera och underlätta kroppens egna läkningsmekanismer. Målet för all sårbehandling är att läka såret, minska patientens lidande och underlätta det dagliga livet för patienten. Därför måste behandlingen ses utifrån ett helhetsperspektiv.
Patienter med sår ska ha en sårvårdsplan. Sårvården ska finnas beskriven i journalen men också i en pärm på enheten för att såret ska kunna hanteras även vid dataavbrott.

I planen/dokumentationen ska framgå:
• Typ av sår (t.ex. operationssår, trycksår, venöst eller arteriellt bensår, cancersår, brännskada).
• Sårets utseende och storlek. Ytliga sår kan ritas av med hjälp av plastfilm medan djupare hålor istället fylls med gel för att mäta hur stort det är. Täck först sårytan med plastfilm, fyll med gel och aspirera tillbaka med tom spruta, hur många ml/cl rymmer sårhålan? Fotografering av såret är ett mycket bra verktyg, lägg då en linjal bredvid så att man kan se hur stort det är.
• Sårsekret (grönt, gult, rödgult samt mängden som kommer)
• Lukt
• Smärta, Var? När? Hur mycket?
• Sårkanten (är den markerad, uppluckrad, förhårdnad eller som inväxt överhud?).
• Huden runt om såret (rodnad, ödem, eksem, svamp, uppluckrad eller normal?).
• Klinisk infektion

Dokumentationen ska även innehålla:
• Typ och mängd av material som går åt vid varje tillfälle.
• Hur såret ska skötas om.
• Hur ofta det bör läggas om.
• När odling eller fotografi togs och hur ofta det ska tas.

Planering
Planerad sårvård dokumenteras i funktionsalmanacka. Om sårvård planeras till jourtid ska den joursjuksköterskan informeras särskilt för att säkerställa att behovet är känt. Gör även en bedömning av om den enskilde behöver speciell madrass.

Svårläkta sår
Om du behandlar sår som inte läker på sex veckor eller där det är uppenbart att läkningsprocessen inte fortskrider ska läkaren konsulteras.

Rutin i samband med omläggning
• Läs i journalen om omläggningen
• Varje omläggning dokumenteras i journalen.
• Förändringar i status dokumenteras.
• Förändringar i omläggningen ska i normalfallet beslutas av patientansvarig sjuksköterska.

Förvaring av material

Sårvårdsmaterial förvaras i skåp med dörrar eller i plastlåda med lock för att de inte ska kontamineras innan bäst-före-dag.

comments powered by Disqus