Kommunikation #harmammadetbra?

Ibland kan man se medarbetare som med sitt kroppsspråk visar att de inte är bekväma med sina arbetsuppgifter. De kan också fokusera mer på att prata med kollegorna än på att skapa kontakt med vårdtagaren.

Personal som har fått utbildning i hur kroppsspråk, röstläge och på vilket sätt vi säger saker påverkar den äldre, har mycket bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Forskning har visat att vi har spegelneuron i hjärnan som gör att vi mycket snabbt avläser känslor hos andra när vi kommunicerar med varandra. Det gör att personer med demenssjukdom i hög grad påverkas av personalens bemötande.
De kan och hinner inte alltid uppfatta och förstå vad som sägs speciellt inte när flera personer pratar samtidigt. De uppfattar däremot och avläser känslor och kroppsspråk. Det här kan ge upphov till oro och aggressivitet som sedan behandlas helt i onödan med läkemedel.

Det är därför väldigt viktigt hur kommunikationen sker i alla situationer. Vårdaren ska vara tydlig, ta ögonkontakt, tala om vad som ska göras och försäkra sig om att den tar emot vård är med på vad som ska ske. Information ska alltid ges kontinuerligt. Det går inte att ha bråttom. Det tar längre tid. Det är alltid lika viktigt att informera den boende, men ännu viktigare att tala om vad man ska göra om den som är i behov av hjälp inte själv kan kommunicera verbalt. Riktig kommunikation sker när man lyssnar för att man vill försöka förstå inte bara lyssna för att ge ett svar.

Undersköterska/vårdbiträde: Är du och dina kollegor duktiga på att kommunicera? Ser ni till att få ögonkontakt med boende och besökande? Tar ni er tid att sitta ner och prata? Tar ni er tid att lyssna på varandra och de boende? Pratar ni något i arbetslaget om detta?

Chef och legitimerad personal: Inom diakonin har man ett begrepp ”Se människan”. Det handlar om att skapa en kultur som en del av värdegrunden. Om vi anser att det är viktigt att medarbetarna tar sig tid att lyssna och förstå den enskilde, så måste vi som medmänniskor och ledare också föregå med gott exempel. Det innebär att tänka på att alltid hälsa, tilltala medarbetaren eller den boende med namn och ta oss tid att lyssna. Du visar att du lyssnar genom att vara närvarande i samtalet, regelbundet ge ögonkontakt och med ord eller på annat sätt bekräfta att du lyssnar. Du använder din ”Icke-verbala” kommunikation till att förmedla din värdegrund. Gör du det medvetet? Visar du med ditt sätt och ditt kroppsspråk att du inte har tid så skapar du en kultur där ingen har tid. Om du inte har tid just nu, så be att få återkomma, se till att ha tid då. Sätt samtal om kommunikation på agendan t.ex. på APT. Genom att ta dig tid att lyssna kommer du att få mycket mer gjort.

comments powered by Disqus