Hur arbetar ni för att minska onödig läkemedelsanvändning? #harmammadetbra?

Vid många tillstånd finns det komplement till läkemedelsbehandling. Att äta rätt och motionera är viktigt för alla, inte bara i samband med diabetes. Här finns kunskap som inte alltid förmedlas fullt ut av vården. Ett samarbete pågår sedan ett tiotal år tillbaka mellan friskvårdsorganisationer och landstingens hälso-och sjukvård.

Det finns mycket man kan göra för att minska behovet av läkemedelsbehandling. Pajalagröt och Säröbomber är några exempel på komplement för att få magen att fungera eller att minska oron i samband med sänggåendet. Andra bra komplement till läkemedelsbehandling är utevistelser, promenader, gymnastik och aktiviteter.

De patienter som är äldre än 75 år och har fler än fem läkemedel ska erbjudas läkemedelsgenomgång årligen. Många gånger så förändras behoven av läkemedel med tilltagande ålderskrämpor och läkemedlen kan göra mer skada än nytta. Det finns också ett antal läkemedel som är rent olämpliga för äldre människor.

Hur arbetar ni för att begränsa behoven av läkemedel på ert boende?

comments powered by Disqus