Ljudmiljön #harmammadetbra? #ljudhygien

Vad är det som gör ett äldreboende trivsamt. På vissa ställen pågår ett stilla samtal som involverar de boende, deras närstående och medarbetarna. Kanske sjunger man visor tillsammans eller samtalar om förr.

Ibland när man kommer in på ett äldreboende så går Lugna favoriter på radion med hög volym eller så sitter några gamla uppradade framför en TV-apparat som sänder TV-shop eller andra oroande och störande program. Är det musik eller program som de boende själva har valt?

Hur är ljudbilden när TV/radio inte är på? Domineras ljudmiljön av porslinsskrammel, fläktar, hissar, skrap från stolar eller att någon av de boende ojar sig eller pågår det intressanta samtal eller allsång? Är ljudmiljön harmonisk? Hur är det att bo granne med en person som är förvirrad och skriker på nätterna?
Små enkla knep kan förändra ljudbilden helt. Att sitta ner och prata med den som är orolig eller att spontant sjunga visor. Att sätta på tassar på stolarna så att de inte skrapar i golvet och att använda tyger och konst för att förbättra akustiken. Det kräver lite eftertanke och planering, men inte några stora investeringar.

Undersköterska/vårdbiträde: Bidrar ni till att skapa en harmonisk arbetsmiljö genom att tänka på att skapa en bra atmosfär. För ni samtal som inkluderar de boende? Använder ni sång och musik för att skapa gemenskap, minnen och en god stämning?

Chef/legitimerad personal: Funderar ni över ljudmiljön. Har de som har hörselskada fungerande och riktigt inställda hörhjälpmedel. För ni ett samtal kring ljudmiljön på enheten.

comments powered by Disqus