Att mata en annan människa är inte helt lätt. #harmammadetbra?

Att mata en annan människa som kanske har sväljsvårigheter är en uppgift som kräver vissa baskunskaper. Nu inför sommaren så kommer det in vikarier i verksamheten. Har de fått en tillräckligt god genomgång om vad de ska tänka på när de matar en äldre person?

Att personal som sätts att mata en hjälptagare är införstådd med att personen måste hinna tugga och svälja rätt samt hinna andas också och att det ges tid för att kunna utföra en säker matning. En övning som kan vara bra är att bli matad av en kollega.

I vårdhandboken kan vi läsa följande
Den som ska mata måste tvätta och desinfektera händerna före matningen och inte ha rökt. Det är viktigt att själv sitta i en ergonomiskt riktig ställning för att orka med och för att få ögonkontakt med den som ska matas. Det kan många gånger vara en fördel att i stället för att mata, hjälpa till att föra handen till munnen på den som skall äta. Patienten kan också behöva hjälp att aktivera sväljningen genom att uppmanas svälja.

Det är oerhört viktigt att vara professionell och inte blanda in sina egna preferenser. Mat till sjuka utgör en del av behandlingen. Den som serverar eller matar måste därför förhålla sig neutral till det som serveras och inte låta sin egen uppfattning överföras på den som ska äta. Det riskerar att påverka situationen negativt. Tvärtom är det viktigt att istället försöka uppmuntra och stötta den som ska äta till ett så bra intag som möjligt. Den som blir matad känner också om personalen är jäktad eller stressad.

Därför bör raster förläggas så att de inte blir en källa till stress vid matningen. Det är också viktigt att se till att den som blir matad inte har mat i munnen innan man ger nästa tugga för att undvika felsväljning. Uppmana honom eller henne att känna efter med tungan om munnen är tom eller inte.
• Ge lämplig tuggstorlek.
• Mata i lagom takt.
• Berätta vad som händer.
• Undvik samtal under måltiden för att främja koncentrationen och minska risken för aspiration.
• Bra sittställning.

En bra sittställning är viktig. Att halvsitta i sängen under måltiden är inte att rekommendera. Risken för felsväljning ökar om man inte sitter bra. Muskler kan spännas ojämnt och kan leda till låsningar i käkar och tunga på grund av tonusökningen om sittställningen är felaktig.

Sjukgymnast arbetsterapeut kan vara behjälpliga när det gäller träning av bålstabilitet, för att finna en bra sittställning eller sittplats. Ett sitthjälpmedel som även armarna kan vila på ger det stöd som behövs för patienter med nedsatt balans.

Man kan tänka att medarbetare borde förstå, men tyvärr händer det att matningen sker på ett oproffsigt sätt. Hur gör ni för att säkerställa att alla vet hur de ska mata?

comments powered by Disqus