När pratar ni om döden? #harmammadetbra?

När det närmar sig vård i livets slutskede ska sjuksköterskan och läkaren planera in ett brytpunktssamtal. Då ges den enskilde och närstående möjlighet att prata om och planera för vården den sista tiden. En bra planering innebär att den döende kan få dö i frid med bra symtomlindring och utan onödiga sjukhusresor eller andra missriktade medicinska insatser.

Jag har varit med om några situationer där närstående inte har involverats i vården och därmed inte förstått att livets slutskede närmar sig. Det är då lätt att det kommer krav på livsförlängande åtgärder som egentligen inte är till gagn för de gamle. Har man i god tid haft en dialog om att sväljsvårigheter är ett vanligt symtom för människor som är i slutet av ett demensförlopp så kanske man kan undvika att sätta sond eller dropp för att förlänga livet med några veckor.

När börjar ni prata om hur den äldre och dennes närstående vill ha det när slutet närmar sig? Bara det att man flyttar in på ett äldreboende är ju i sig ett tecken på att kroppens skröplighet börjar tillta.

comments powered by Disqus