Pia Kejroth

Pia Kejroth har lång och bred erfarenhet som sjuksköterska inom såväl kommunalt som landstingsfinansierad vård. Hon är specialistutbildad inom psykiatrisk vård.

Pia har erfarenhet av att arbeta inom specialistvården med beroendevård och och affektiva sjukdomar. Därutöver har hon många års erfarenhet av kommunal vård och omsorg med kunskap inom särskilt boende, hemsjukvård, och gruppboende.

Som specialistsjuksköterska har hennes uppgifter varit att planera, utföra och leda olika insatser inom sjukvården. Hon har också erfarenhet av att handleda, informera och utbilda, samt att arbeta för att effektivisera och utveckla verksamheter.  

För Pia är en av vårdens viktigaste uppgifter att stödja inflytande och delaktighet i vård och omsorg. För att uppnå en bra vård måste vi alla arbeta med ständiga förbättringar.