Är er verksamhet i huvudsak planerad eller händelsestyrd? #harmammadetbra?

Hur fungerar planeringen av vården för den äldre. Alla ska ha en genomförandeplan som beskriver vilka sociala behov den boende har och hur hen vill att de ska tillgodoses.

Hinner den äldre med att berätta hur hon vill ha det och har undersköterskan tid att lyssna, reflektera och sedan uppdatera genomförandeplanen? Finns det tid avsatt för övriga undersköterskor att faktiskt läsa genomförandeplanen och förstå vad som är viktigt för den enskilde eller har personalen någon form av standardiserat beteende för hur man gör när man arbetar i någon annans hem? Hur fungerar det när det kommer olika människor i en strid ström och du själv inte får välja vem som ska komma? Vill du ha hjälp i duschen av en främmande person som du aldrig mött förr? Görs de människor som bor och behöver hjälp delaktiga i val av aktiviteter m.m.?

Genom en god planering så ökar möjligheterna att komma ihåg och tillgodose den äldres behov. Det kan handla om allt från att sitta ner och prata en stund till att komma ihåg namnsdagar och födelsedagar. Det där med mat och läkemedel som tillgodoser den äldres basala behov fungerar oftast bra, men med en bristande planering så kan det som är enskildes önskemål och drömmar bli bortglömt. Likaså att planera att sätta lite guldkant på tillvaron.

Dela gärna med dig av dina tankar.

comments powered by Disqus