Säkerhetskultur #harmammadetbra?

SKL har tagit fram en enkät som mäter säkerhetskulturen. Inte sällan så ser man att det finns en misstro gentemot ledning och eller kollegor som håller medarbetaren tillbaka när det gäller att rapportera avvikelser. Underrapportering av avvikelser är vanlig. Ett problem är att media inte så sällan rapporterar antal avvikelser utan att sätta det i ett sammanhang. Som närstående eller kvalitetsansvarig så känner jag mig mer trygg med en verksamhet som rapporterar ett stort antal avvikelser än en där inga avvikelser rapporteras.

Bristande säkerhetskultur märks också på andra sätt.
- Olåsta dörrar till förråd, tvättstugor, skåp m.m. Människor med demenssjukdom kan oavsiktligt få i sig maskindiskmedel, rengöringsmedel eller annat hälsovådligt.
- Avsaknad av eller felanvända trappstoppar, grindar o.d. för att hindra att äldre/synskadade ramlar /åker ner med rullstol i trapporna.
- Olåsta expeditioner så att nyfikna obehörigen kan ta del av information om de boende.
- Förvaring av material i korridorer, kvarglömt städmaterial o.d.
- Sladdar som är i vägen och trasiga vägguttag och annat som inte repareras när det går sönder.

En svårighet när det gäller boenden är att hitta en balans där det är trivsamt, säkert och lättarbetat. Det finns också svårigheter med att det finns ett gränsland där fastighetsägaren kan ha ansvar för vissa åtgärder.

Undersköterska/vårdbiträde:
Har ni en bra säkerhetskultur på din arbetsplats. Pratar ni om risker och varför det är viktigt att följa rutiner och hålla ordning och reda? Finns det risker som borde åtgärdas. Hur många avvikelser har du skrivit senaste månaden?

Chef/legitimerad personal
Det är viktigt att hålla undan slarv och oreda och se till att problem blir lösta. På ett äldreboende kan en trasig persienn bli en risk om den äldre i frustration över att det inte går att mörklägga rummet i sommarnatten börjar klättra på stolar. Utreder ni avvikelser ordentligt och får den som rapporterat avvikelsen återkoppling på vidtagna åtgärder. Vissa verksamheter belönar bästa avvikelse under månaden, kanske något för er? Har ni en bra dialog med de som ansvarar för fastighetens underhåll och är de medvetna om eventuella risker? Har ni bra koll på att de Medicinsktekniska produkterna (rullstolar, liftar, rollatorer m.m.) är säkra och förvaras på ett betryggande sätt.

comments powered by Disqus