Får de äldre bestämma själva? #harmammadetbra

Självbestämmandet är inte en självklarhet i äldrevården även om det har blivit bättre. Jag minns att min farfar tvingades flytta till en psykiatrisk avdelning, då han råkat förirra sig in på en dams rum. Det skulle kanske inte hända idag.

Konsekvensetik kan användas för att reflektera över vilka konsekvenser en handling får. Personalens uppgift är att skydda vårdtagarna. Det kan uppstå intressekonflikter som vid exempelvis demenssjukdom då den enskilde kanske gör saker som kan vara till skada för den egna personen eller någon annan i omgivningen.

Ett exempel är hur personalen ska förhålla sig till om en person med demenssjukdom blir förtjust i någon annan på boendet. Om den äldre inte minns sin hustru eller make kan det uppstå svårigheter i relationen. Här uppstår en intressekonflikt där det gäller det att stötta den närstående samtidigt som det inte går att förbjuda den som har demenssjukdom att ha känslor för någon annan.

Det är inte heller ovanligt att oroliga närstående vill bestämma över huvudet på sin äldre. Likaså kan de ha åsikter om hur andra boende beter sig o.d. Juridiskt sett så ser vi alla vuxna människor som rättskapabla och myndiga. Hur arbetar ni med rätten till självbestämmande på ert äldreboende?

comments powered by Disqus