Vi har nu sett flera rapporter om dåligt bemötande - hur jobbar ni med värdegrunden? #harmammadetbra?

Vi har under senaste tiden vid flera tillfällen sett tidningsartiklar om medarbetare på äldreboenden som kränkt och hånat de boende. Sådant får inte inträffa. Det finns en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en särskild lagstiftning Lex Sarah som också ska bidra till att förhindra sådana händelser. Det måste hela tiden föras en dialog kring bemötandefrågor inom verksamheten.

Hur hanterar medarbetarna situationer som kan kännas genanta för den enskilde? Hur hanteras en situation där någon kissar på sig eller får en upphostning i matsalen? Alla vill ha en viss avskildhet om och när de får hjälp med intimhygien. Annat kan vara mer individuellt t.ex. hur mycket man stör sig på en bordsgranne under en måltid. Det som är viktigt här är att medarbetarna har en känsla för den enskildes upplevelser och att de är så trygga i verksamhetens värdegrund att de agerar rätt i svåra situationer.

En chef på ett äldreboende la ner mycket tid och kraft på att diskutera värdegrundsfrågor med sina medarbetare. Efter några månader så upplevde hon att medarbetarna blev mer måna om de boende, de närstående var mer nöjda och hon fick fler och mer kompetenta sökande till vakanta tjänster.

Dela gärna med dig av dina tankar.

comments powered by Disqus