Har ni beredskapsplan vid värmebölja? #harmammadetbra?

Vid värmebölja skickar SMHI ut ett meddelande för att lokala åtgärder ska sättas in när temperaturen förväntas bli minst 26 grader under 3 dygn i rad. Värmeböljor leder till ökade hälsorisker. Vid temperaturer över 30 grader i 3 dygn går också en varning ut till allmänheten en klass- 1 varning. Vid temperaturer på mer än 30 grader under mer än 5 dygn eller minst 33 grader under 3 dygn en klass-2 varning. Äldre och kroniskt sjuka är speciellt utsatta grupper. Vid värmebölja finns allmänna råd till vård - och omsorgspersonal.

Personalen ska vara uppmärksamma på inomhustemperaturen. Dra för gardiner, persienner och dra ner markiser. Uppmuntra till ökat vätskeintag. Alkoholhaltiga och söta drycker undviks. Kalla duschar är effektiva, alternativt en blöt handduk runt halsen. Den fysiska aktiviteten minskas under de varmaste timmarna. Kontakt tas med sjuksköterska om någon visar tecken på förhöjd puls, kroppstemperatur, ökad andningsfrekvens, yrsel trötthet, muntorrhet eller minskade urinmängder. Värmeböljor kommer med det förändrade klimatet att bli vanligare och leda till ett ökat antal dödsfall. För litet intag av vätska leder till att blodet blir mer koncentrerat och risken för blodpropp ökar.

Vissa sjukdomar och läkemedel leder till en ökad risk vid värmeböljor. Patienter med hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom och njursjukdom lider störst risk, men även personer med diabetes, övervikt, funktionsnedsättning, neurologisk sjukdom, psykisk sjukdom och demens har en ökad risk. Läkemedel vid olika sjukdomstillstånd kan ge allvarliga bieffekter vid värmeböljor.  

Har ni en bra beredskap och välinformerade medarbetare inför sommaren?

comments powered by Disqus