Har mamma det bra? - Vinterkräksjuka

Denna historia handlar om ett boende där vinterkräksjuka. Det drabbade många av de boende och det spred sig mellan våningsplanen på boendet. Sjuksköterskan och enhetschefen arbetade hårt med att medarbetarna skulle förstå vikten av att följa hygienrutinerna och efter ett tag fick de bukt med utbrottet. Efter några veckor bröt vintersjukan ut igen och nu kopplades en hygiensköterska in för att hjälpa till att skapa ett säkert arbetssätt. Det framkom då att medarbetare hade frusit in matrester i samband med det första utbrottet och när dessa nu serverades så återkom också vinterkräksjukan.

Detta boende och många andra har lärt sig den hårda vägen vikten av att följa hygienrutiner. För den äldre som drabbas kan vinterkräksjuka innebära en förtidig bortgång.

Allt fler människor är bärare av multiresistenta bakterier. I fel sammanhang kan dessa bakterier orsaka dödsfall för den som smittas. Vi är alla bärare av bakterier och multiresistenta bakterier passerar våra händer, luftrör och andra delar av kroppen regelbundet. Vi får bakterierna till oss när vi tar andra i hand, hanterar pengar, går på offentliga toaletter. När vi besöker äldreboenden där många med nedsatt immunförsvar bor så tar vi med oss bakterierna dit. De största riskerna uppstår när bakterierna kommer i kontakt med våra kroppsvätskor. Om vi får i oss bakterierna genom maten, luftvägarna eller i samband med såromläggning så kan det få svåra konsekvenser för den enskilde.

Det finns därför regler för hur personalen ska vara klädda och hantera sin egen hygien.
Har medarbetarna arbetsdräkt med kort ärm? Har någon ringar eller klockor på händerna? Är deras naglar välskötta? Bär någon nagellack? Är håret kort eller uppsatt?

Dela gärna med dig av dina tankar och erfarenheter

comments powered by Disqus