Kvalitets- och miljöpolicy Vi gör vården bättre varje dag

Vårt fokus är att med ständiga förbättringar skapa kvalitet i vården såväl internt som hos våra kunder. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi strävar efter att leva upp till kraven om socialt ansvarstagande i ISO 26000. Vi ska av våra kunder och andra intressenter upplevas som ett företag som tar miljömässig och social hänsyn i allt vi företar oss.

Våra kunder ska uppleva att vi brinner för trygg och säker vård. Deras brukares, klienters, patienters välbefinnande och trivsel är i fokus. Medvetna om trender och tradition arbetar vi med såväl erfarenhet som evidens. Därigenom tar vi vara på det som är välfungerande när vi tillsammans tar steget in i framtidens vård. Det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet planeras utifrån förutsättningarna med ett lärande arbetssätt. Vi ska av våra kunder, klienter och övriga intressenter upplevas som ett företag som tar miljömässig och social hänsyn i allt vi företar oss.
Vi bidrar till en bättre miljö genom att:
- ställa krav på våra leverantörer gällande deras miljöarbete
- sträva efter att minska vår egen miljöbelastning
- uppfylla relevant aktuell miljölagstiftning och miljökrav
- ständigt sträva efter att förbättra vårt miljöarbete

Sofrosynes verksamhet ska genomsyras av en röd tråd. Det ska vara lätt att göra rätt!
För mig som ägare består begäret i viljan att bygga något bestående, modet att våga gå på otrampade stigar och förnuftet i att alltid arbeta kunskapsbaserat. /Erland Olsson ägare och VD

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

All hemsjukvård som finansieras av kommuner (särskilt boende, gruppboende och hemsjukvård) ska ha en särskild sjuksköterska, MAS som ansvarar för den medicinska kvaliteten tillsammans med verksamhetschef. Många kommuner begär i sina upphandlingar och LOV-avtal att verksamheten själva ska tillhandahålla den funktionen. Genom att vi erbjuder många företag och kommuner den tjänsten så kan vi erbjuda ett kvalitativt stöd till er.

Kvalitetsutveckling

Vi hjälper er att utveckla ert kvalitetsarbete utifrån era önskemål. Det kan handla om allt från att leva upp till kraven i SOSFS 2011:9 om ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” och AFS 2001:1 om ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” till att certifiera verksamheten utifrån t.ex. ISO-standard. Det kan också handla om upphandlingar eller andra tillfälliga behov av stöd utifrån händelser i verksamheten.

Kvalitetsledning

Våra kunder

Våra kunder är måna om sitt rykte och att bedriva ett framsynt kvalitetsutvecklingsarbete. De är därför beredda att betala för att få professionell hjälp i utvecklingsarbetet. På sikt ska alla våra kunder vara kvalitetscertifierade. Ett första steg under 2015 är att Sofrosyne genomgår certifiering.

Vi har många olika kunder och dessa lämnar gärna referenser. Hör av er om ni önskar ta referenser.

Läs mer om hur Sofrosyne startade i Artikel Svenskt näringsliv