Det viktigaste för Sofrosyne är patientsäkerheten. Många vårdskador går att undvika. Genom ett målmedvetet arbete med att öka kunskap, förbättra rutiner och på alla sätt utveckla verksamheten minskar risken för vårdskador.

Med ambitionen att bidra till "Bättre vård varje dag" så erbjuder Sofrosyne en rad tjänster:
- Medicinskt ansvarig sjuksköterska
- Kvalitetsrevisioner
- Projektledning

Vi har även tidningen Vårdpraktikan som tar upp frågor om kvalitet i äldreomsorgen.

Svensk vårdkontroll är ett verktyg som stödjer "Medicinskt ansvariga" i sin yrkesutövning.

Äldrekollen är en kvalitetsuppföljning av äldreboenden där närstående och boende själva skattar "sitt äldreboende".

Boken "Har mamma det bra - är en handbok för alla intressenter på äldreboendet. Beställ på Har mamma det bra - introduktion till äldreboendet