Kvalitetsregister

Behöver ni utveckla ert arbete med kvalitetsregister som Senior Alert eller Palliativa registret. Vi kan hjälpa er!

Avvikelsehantering

Vi kan hjälpa er att skapa en struktur kring avvikelsehantering så att det bidrar till ständiga förbättringar.

Byte av journalsystem

Vi har erfarenhet av att införa nya journalsystem exempelvis Lifecare.