Stöd i kvalitetsutveckling

Behöver ni hjälp med att få struktur i kvalitetsledningsarbetet? Vill ni bygga upp ett fungerande kvalitetsledningssystem som ger ett bra verksamhetsstöd? Skulle ni vilja certifiera verksamheten?

Vi kan vara ett konstruktivt verksamhetsanpassat stöd i detta arbete.

Egenkontroll

Har ni koll på er egenkontroll? Vi kan gå igenom ert ledningssystem och skapa en översikt över vilken egenkontroll som ingår samt förslag på vad som därutöver borde ingå.

Ledningens genomgång

Vi kan gå igenom ert ledningssystem och i samarbete med er förbereda en arbetsordning för ledningens genomgång.