Sofrosyne arbetar med systematiskt kvalitetssäkringsarbete

Vid granskning av läkemedelshantering används ett granskningsinstrument. Sofrosyne följer förändringar i författningar, föreskrifter och aktuella händelser för att hela tiden vässa granskningsinstrumentet.

För våra kunder som köper MAS-funktion så ingår kvalitetsgranskningen av läkemedelshanteringen som en självklar del i servicen. Sofrosyne säljer också funktionen separat till andra vårdgivare som så önskar.

Läkemedelshanteringen granskas ur ett brett perspektiv. Förutom att bedöma risker i kedjan när läkemedlet hanteras från apotek till kund, så ingår även bedömning av risker för svinn, stöld, arbetsmiljö eller att läkemedel måste kasseras till följd av felaktig hantering.