Mentor

Har ni svårhanterade ärenden?
Står du ensam inför svåra beslut?
Är du ny som MAS eller chef och behöver någon utomstående som ger råd och stöd?

Utifrån vår långa erfarenhet såväl som chef som MAS kan vi ge er ett personligt utformat stöd. Stödet kan innefatta såväl regelrätta handledningstillfällen som tillgänglighet för råd och stöd via telefon.