Upphandling - ramavtal, övertagande av entreprenad

Är ni intresserade av att delta i upphandling?
Har ni vunnit ett anbud?
Vill ni ha hjälp i samband med övertagande av verksamhet?

Håller ni på och läser ett upphandlingsunderlag och funderar kring hur ni ska beskriva er verksamhet och hur ni uppfyller ska-kraven. Vi kan hjälpa till med att skriva underlagen och även vara behjälpliga med att utveckla ert kvalitetsledningssystem så att det motsvarar kraven i upphandlingen.

I samband med att ni ska ta över en verksamhet, så blir det ofta hög arbetsbelastning. Med lång erfarenhet att driva verksamhet och att hantera verksamhet i kris ges ett tryggt stöd just i övertagandefasen. Sofrosyne hjälper till att se riskerna i samband med övertagandet och kan oftast ge konstruktiva förslag på åtgärder för att minska risker.