Säkerhetsfrågor

Säkerhetsfrågor blir en allt viktigare fråga för chefer och ledare. Vi utsätts för diverse olika risker när det gäller kriminalitet.

Hur ska man undvika att anställa fel medarbetare?
Hur minskar jag risken för att bli lurad av oseriösa säljare?
Hur minskar jag företagets risk att bli utsatt för olika brottsliga handlingar?
Är företagets lokaler optimalt skyddade?

Frågorna är väsentliga och det finns mycket du kan göra för att minska risken att bli utsatt. Det finns också andra ledningsrisker som är väsentliga att gå igenom.

Hur sårbart är företaget vid brand?
Vad händer om nyckelpersoner blir sjuka?
Har ni tillräcklig koll på er dokumenthantering om ni hamnar i en tvist?