Om Sofrosyne

Sofrosyne grundades 2009 som en avknoppad verksamhet från Uppsala kommun. Kommunen hade då beslutat att alla vårdverksamheter med entreprenad eller ramavtal skulle ha sin egna Medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Vi på Sofrosyne vill leva som vi lär. För oss är det viktigt att värna om kvaliteten i vården, en god miljö och justa villkor. Vi vill göra skillnad.

Affärsidé

”Sofrosyne, ett vårdserviceföretag med tjänster fokuserade på vårdkvalitet”

Det viktigaste för Sofrosyne är patientsäkerheten. Många vårdskador går att undvika. Genom ett målmedvetet arbete med att öka kunskap, förbättra rutiner och på alla sätt utveckla verksamheten minskar risken för vårdskador.

I hälso- och sjukvårdslagen står det att vårdgivare är skyldig att bedriva trygg och säker vård. Det finns därutöver ett stort antal lagar och förordningar som beskriver hur detta ska ske. Genom att erbjuda tjänster till många olika vårdgivare, så kan Sofrosyne tillhandahålla prisvärd spetskompetens för små och medelstora vårdgivare.

Små vårdgivare ska ha tillgång till de stora företagens resurser i arbetet med att utveckla kvalitet.

Sofrosyne är en grekisk filosofisk term som etymologiskt avser den sunda själen som behärskas av kunskap och balans.
Sofrosyne står för måttfullhet, en av de mänskliga dygderna. För Platon är sofrosyne det harmoniska samspelet mellan själens olika delar, begär, mod och förnuft. Enligt NE så har det också koppling till ett "friskt sinne".

Den systematiska läran om dygden går tillbaka på den antika filosofin. Förutom Sofrosyne så var kardinaldygderna rättrådighet (dikaiosyne), tapperhet (andreia) och vishet (sofia). Till dessa har sedan genom kristendomen tre teologiska dygder tillfogats - tro, hopp och kärlek - ibland tillfogas ödmjukhet och kyskhet.

Kontaktuppgifter

Sofrosyne AB
Organisationsnummer 556791-3925
Ägare och VD: Erland Olsson
Säte Uppsala

Telefon 0708-717900
E-mail: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9Ac29mcm9zeW5lLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmluZm9Ac29mcm9zeW5lLnNlPC9hPg==
Adress Molngatan 7, 754 31 Uppsala

Fakturaadress:
Vi ser helst att leverantörer skickar e-faktura.
I andra hand e-postfaktura på inbox.lev.32562@arkivplats.se.

Pappersfaktura (enbart pappersfaktura ingen annan information) skickas till
Fakturaadress
Sofrosyne AB
Kund-id FRX7124
FE 301
105 69 Stockholm


Styrelse
Josefine Larsson ordf.Företagsinformation - Alla bolag