Är det något ni inte får grepp om?

Har ni behov av att utreda något i verksamheten?
Har ni fått klagomål eller finns det indikationer på att något inte fungerar som det ska?
Finns det en diffus känsla av att något inte stämmer?
Fungerar vissa arbetsuppgifter eller delar av verksamheten dåligt?
Behöver ni genomlysning av verksamhet, genomgång av logistik, schema och bemanningsfrågor?

Sofrosyne har gjort ett antal begränsade utredningar i spannet 5 - 10 timmar. Har ni svårigheter att hantera balansgång mellan arbetsrätt, socialjuridik och/eller medicinsk juridik? Hör av er för en offert.