När olyckan varit framme

Sofrosyne vill komma in snabbt. Har ni medarbetare och eller närstående som far illa på grund av det inträffade?

Målsättningen är att finna orsaker och föreslå förbättringsåtgärder samtidigt som inblandade får en möjlighet att bearbeta och komma vidare som hela människor.

Efter en genomgång med samtliga inblandade begär vi skriftliga redogörelse för var och en som på något sätt varit delaktiga i händelsförloppet. Händelseanalysen blir en rapport som kan utgöra en väsentlig del av en Lex Maria och en återkoppling sker till alla berörda. Därefter ges återkoppling individuellt eller i grupp beroende på omständigheterna.

De flesta vårdskador går att undvika om vi bara gör rätt. Genom att gå igenom rutiner och arbetsmetoder på ett strukturerat sätt kan vi minimera riskerna för att en händelse återupprepas.

Riskanalys

Ska ni göra förändringar i verksamheten?
Förändras omvärlden?
Får ni kunder med andra behov?
Har ni krav på er från anhöriga eller betalande kund?
Sofrosyne hjälper er gärna med att göra en genomgripande riskanalys av situationen. Kontakta oss för offert, ställer ofta upp även med kort varsel.