Ledning under onormala omständigheter

Hur leder man en verksamhet när det otänkbara händer?

  • SÄPO tar kontakt och anser att ni är utsatta för hot!
  • En nyckelperson avlider och hela verksamheten hamnar i gungning!
  • Ni står mitt i en utvecklande fas för företaget och influensa slår ut halva personalstyrkan!
  • Ni har gått i borgen för företagets lån och räntan stiger från 4 till 17 %!Vi har erfarenhet av att leda under onormala omständigheter.

  • Erfarenhet som chef för psykiatrisk öppenvård och psykiatrisk akutverksamhet samt deltagare i katastrofledningsgrupp
  • Politiskt ledarskap som nämndsordförande för Individ och familjenämnden i Tierps kommun och ledamot i kommunstyrelsen och även dess arbetsutskott.
  • Ideellt ledarskap som ordförande för Tierp volleybollklubb med spel på elitserienivå och andra ideella uppdrag som ordförande, sekreterare och kassör i olika föreningar under många år.


Därigenom har vi medarbetare med erfarenhet av att hantera svåra händelser, där normala spelregler sätts åt sidan. Vi har också deltagit i katastrofledning och deltagit i utbildningar för att ha en beredskap inför katastrofer.